GANJARAN PENJAGAAN SIHAT

PEDULI MENJADI AHLI?


Sebaik sahaja anda menyertai Ganjaran Penjagaan Sihat, anda mendapat:

Diskaun 20% untuk pembelian pertama anda (kami akan menghantar e-mel ini kepada anda selepas mendaftar!)

Mata kesetiaan untuk menebus produk menarik dalam talian

Diskaun ahli sahaja untuk produk teratas kami


Nantikan lebih banyak berita, promosi dan faedah yang akan datang.


PROGRAM RUJUKAN


Inginkan lebih banyak wang tunai? Dapatkan $10 untuk setiap rakan yang anda rujuk kepada Penjagaan Sihat.


Log masuk ke akaun anda dan kongsi pautan rujukan unik anda. Serta-merta, anda akan menerima baucar anda selepas rakan anda melengkapkan pembelian pertama mereka! Anda boleh menebus kupon untuk sebarang pesanan dengan perbelanjaan minimum $50.


Faedah rujukan hanya boleh ditebus hanya di healthycare.com.au.

 

MATA MENJANA


Mata diperoleh pada setiap pembelian apabila anda log masuk ke akaun anda. Mata diberikan berdasarkan kos bersih barangan yang anda beli dan jenis produk (dibundarkan ke bawah kepada titik terdekat).


Bilangan mata minimum yang diberikan ialah 1 mata setiap $1 yang dibelanjakan.


Hanya log masuk semasa membuat pembelian dalam talian. Anda mesti membuat pesanan menggunakan e-mel anda untuk akaun ganjaran anda dikenal pasti supaya sebarang mata yang anda perolehi boleh terakru ke akaun anda.


Anda boleh menyemak jumlah mata yang telah terakru pada bila-bila masa dengan mengklik pada butang pelancar di bahagian bawah tapak web kami.


Selepas dua belas (12) bulan tidak aktif, Mata akan tamat tempoh. “Ketidakaktifan” ditakrifkan sebagai tempoh di mana Ahli tidak memperoleh Mata, tidak membuat pembelian yang layak, tidak mengambil tindakan yang layak dan tidak menebus Mata.


MENEBUS TAWARAN


Anda boleh menebus mata anda pada bila-bila masa apabila membuat pembelian dalam talian. Walau bagaimanapun, hanya satu ganjaran boleh ditebus pada satu masa. Ia tidak boleh ditebus bersama-sama dengan mana-mana tawaran promosi lain atau sedia ada.


Ahli Healthy Care Rewards boleh menebus mata terakru mereka untuk mendapatkan baucar bagi menebus pembelian seterusnya. Mata tidak boleh digabungkan atau dipindahkan ke mana-mana jenis promosi atau anugerah lain.


Baki mata Ganjaran Penjagaan Kesihatan anda dan sebarang baucar yang anda tebus melalui program kesetiaan tidak boleh dipindah milik kepada orang lain, atau boleh ditebus dengan wang tunai.


Syarat Tawaran Penebusan mungkin berbeza mengikut budi bicara Healthy Care.

 

JADI AHLI UNTUK MENDAPAT MATA DAN MENDAPAT GANJARAN!


Terma dan Syarat yang dinyatakan dalam dokumen ini melibatkan pengendalian Program Kesetiaan Penjagaan Sihat, penggunaan Program Kesetiaan Penjagaan Sihat dan sebarang aktiviti promosi dan transaksi kesetiaan yang timbul akibat Program Kesetiaan Penjagaan Sihat.


Individu yang menyertai Program Kesetiaan Penjagaan Sihat dan/atau menebus ganjaran dianggap telah bersetuju dengan Terma dan Syarat dan terikat secara sah oleh Terma dan Syarat.

PROGRAM KESETIAAN PENJAGAAN SIHAT


Dengan menggunakan pengenalan ahli anda (nama/alamat e-mel) untuk setiap pembelian, anda akan memperoleh mata ganjaran yang boleh anda tebus pada lawatan berikutnya sebagai pertukaran untuk tawaran saham atau ganjaran yang anda layak. Menjadi ahli Program Kesetiaan juga bermakna anda layak mendapat faedah lain (seperti diskaun ahli) seperti yang disampaikan oleh Healthy Care dari semasa ke semasa.


Untuk menjadi ahli setia dengan Healthy Care, hanya sertai. Semua ahli kesetiaan dikehendaki memberikan nama* dan alamat e-mel* mereka untuk menjadi ahli.


Menyertai Program Kesetiaan Penjagaan Sihat akan dianggap sebagai penerimaan Terma & Syarat ini.

 

PEMULANGAN/PERTUKARAN PRODUK

Sekiranya berlaku pemulangan/pertukaran mana-mana pembelian yang layak yang pada mulanya memperoleh mata, mata tersebut akan ditolak secara automatik daripada Akaun yang digunakan untuk pembelian yang layak. Mata akan ditolak pada kadar yang sama seperti yang diperolehi.


Selepas pemulangan dan/atau pertukaran produk yang diberikan melalui penebusan mata, semua mata yang ditebus akan dilucuthakkan.

 

BAGAIMANA UNTUK MEMBATALKAN KEAHLIAN ANDA

Anda boleh membatalkan keahlian anda dengan menghubungi enquires@naturescare.com.au. Jika anda ingin membatalkan keahlian anda, sebarang baki mata atau faedah yang belum ditebus oleh ahli akan terbatal secara automatik. Hanya ahli yang dinamakan berhak membatalkan keahlian. Jika anda ingin membatalkan melalui telefon, anda akan diminta memberikan butiran peribadi untuk mengesahkan identiti anda.


PRIVASI  

Healthy Care menghormati privasi anda dan kami mengiktiraf kepercayaan yang anda berikan kepada kami melalui urusan anda dengan kami. Kami mengumpul, menyimpan dan menggunakan maklumat peribadi anda mengikut Akta Privasi 1988. Kami hanya akan menggunakan maklumat peribadi anda untuk beroperasi dan memberikan anda faedah keahlian Program Kesetiaan Penjagaan Sihat (termasuk pos, e-mel, SMS, Facebook atau komunikasi Instagram) dan untuk membawa anda faedah ahli yang lain. Sila lihat Dasar Privasi kami di laman web kami untuk maklumat lanjut.

Anda boleh mengakses maklumat peribadi anda, dengan melawati atau menghubungi kedai terdekat anda.